Select Page

            Dana 06.12.2023. u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH upriličena je svečana dodjela uvjerenja o višim stručnim zvanjima.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, dodjeljuje zaslužnim bibliotekarima unapređenja za doprinos koji su ostvarili u profesionalnom radu.

Pod ostvarenim rezultatima u radu podrazumijeva se ispoljena sposobnost za samostalno organizovanje stručnog i naučnog rada, objavljeni stručni ili naučni radovi, učestvovanje u naučnim istraživanjima za unapređenje bibliotečke struke i doprinos u osposobljavanju stručnog bibliotečkog kadra.

Za dodjelu Viših stručnih zvanja zadužena je Komisija za Viša stručna zvanja koja djeluje pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Ispred nadležne Komisije svečanu dodjelu zvanja izvšili su predsjednica Komisije mr. sci. Amra Rešidbegović, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH dr. Ismet Ovčina i mr. sci. Biljana Zarić,sekretar komisije.