Select Page

U četvrtak, 4. novembra 2021. godine dr. Sheikh Nizam Yakuby je posjetio Fakultet islamskih nauka, te održao predavanje o temi: „Cryptocurrency from Shariah perspective – Kriptovaluta iz perspektive Šerijata“. Predavanju su prisustvovali prof. dr. Nedim Begović, prodekan za kvalitet, doc. dr. Senad Ćeman, prof. dr. Šukrija Ramić sa Islamskog pedgoškog fakulteta u Zenici, te studenti i studentice drugog ciklusa studija. Predavanje je održano na engleskom jeziku. Na zahtjev, predavanje su preko „Zoom-a“ pratili studenti i studentice, te profesori sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.