Select Page

 

U periodu od 14. pa do 23. marta 2023. godine u okviru Erasmus+ Teaching and Training Mobility programa, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu boravio je dr. Besnik Sinani, profesor i istraživač u Centru za islamsku teologiju Univerziteta u Tubingenu. Tom prilikom, dr. Sinani je studentima i studenticama održao dva predavanja na engleskom jeziku pod nazivom: „Divine sovereignty and prophethood: Modern-day Sufi perspectives on prophecy“ i „Divine sovereignty and prophethood: Modern Critical Salafi perspective on divinity“. Također, dr. Sinani je imao nekoliko susreta s nastavnim osobljem Fakuleta islamskih nauka u okviru kojih se susreo s prof. dr. hfz. Aidom Smajićem, prodekanom za međunarodnu saradnju, prof. dr. Ahmetom Alibašićem, prodekanom za nastavu, prof. dr. Enesom Karićem, prof. dr. Asimom Zubčevićem i drugim nastavnicima ovoga fakulteta.

Ovo je samo jedna u nizu posjeta kojom Fakultet islamskih nauka UNSA i Centar za islamsku teologiju Univerziteta u Tubingenu razvijaju i unapređuju saradnju na polju naučno-istraživačkog rada.