Select Page

Više informacija o inostranoj instituciji

Dostupne oblasti prema sporazumu: islamske nauke, istorija umjetnosti, filmske studije, međukulturalna pedagogija (PeaceHUB)

Link o dostupnim oblastima: ovdje

Kontakt za više informacija sa inostrane institucije: Bianca Koendgen bianca.koendgen@fau.de

 

Prijava

Period boravka: ljetni semestar 2023/2024 (februar – juni 2024)

Ko se može prijaviti i broj mjesta: nastavno osoblje (4) – po jedna mobilnost za svaku navedenu oblast

Vrsta mobilnosti: teaching

Rok za prijavu: 19.01.2024.

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.

Dokumenti koje trebate dostaviti*:

Osoblje

  • Nominacijsko pismo**
  • Pismo podrške (samo za teaching) ***
  • CV

Kako pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

Više na linku : https://www.unsa.ba/stipendije/erasmus-mobilnost-ka171-friedrich-alexander-univerzitet-u-erlangenu-nurnberg-njemacka