Select Page

      Hfz. Ajdin Halilić, sin Suvada i Feride, rođen je 26.02.1998. god. u Mechernich – SR Njemačka. Svoje porijeklo vodi iz Prnjavora. Osnovnoškolsko obrazovanje završio je Sanskom Mostu, nakon kojeg je upisao medresu Reis Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu. Medresu je završio 2016. godine odličnim uspjehom. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu je završio 2020. godine uz priznanje „Srebrena značka“ Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je apsolvent Mastera islamskih studija. Njegov muhaffiz bio je hafiz mr. Špendi Fidani. Hifz je polagao u periodu od 26. januara do 09. februara 2022. godine pred Komisijom Rijaseta IZ u sastavu:

1. Kurra hafiz dr. Dževad ef. Šošić, potpredsjednik 2. Hafiz dr. Dževad ef. Hrvačić, član 3. Hafiz dr. Muhamed ef. Čajlaković, član 4. Hafiz dr. Abdul-Aziz ef. Drkić, član

      Hfz. Sakib Filan (sin Osmana i Ševale) rođen je 24.02.1999. godine u Gornjem Vakufu. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu. Godine 2013. upisao je Karađoz- begovu medresu u Mostaru. Medresu je završio 2017. godine kao odličan učenik. Nakon završene medrese svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu na kojem je diplomirao 2021. godine i stekao zvanje profesor islamske teologije. Trenutno je redovan student master studija na istom fakultetu.

 Veliki doprinos buđenju i razvoju njegove ljubavi prema hifzu dao je njegov prvi mu'allim rahmetli Fadil ef. Topalović. Pred profesorom kurra hafizom Arminom Abazom do kraja medresanskog školovanja uspio je završiti posljednji džuz i suru El Beqaru. Kao student prve godine fakulteta počeo učiti pred muhafizom dr. hfz. Abdul-Azizom Drkićem. Hifz je polagao u periodu od 24.01. do 02.02. 2022. godine, učeći dnevno po tri džuza časnog Kur’ana, pred Komisijom Rijaseta IZ u sastavu:

1. Hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik, 2. Hafiz dr Mensur-ef Malkić, član, 3. Hafiz Haso Popara, član i 4. Hafiz mr. Salih-ef Halilović.