Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka je u srijedu, 25. septembra 2019. godine, u velikom atriju, održana javna odbrana magistarskog rada kandidata Ahmeda Čolića. Kandidat Ahmed Čolić je svoj magistarski rad pod naslovom Metodika religijskog odgoja djece na primjeru maktepske nastave odbranio pred Komisijom u sastavu: dr. Haris Cerić, vanredni profesor, predsjednik i član Komisije, dr. Aid Smajić, vanredni profesor, član Komisije i dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, docent, mentor i član Komisije. Rad kandidata Čolića Komisija je ocijenila desetkom kao najvišom mogućom ocjenom.

 

Ahmed Čolić je sin Esada i Hasnije. Rođen je 25. jula 1992. godine u Zenici. Osnovnu školu završio je u Žepču, gdje je proveo najveći dio svog djetinjstva. Od djetinjstva je iskazivao afinitet prema religijskoj edukaciji, o čemu govore i osvojena brojna prva mjesta na takmičenjima iz kira'eta i općeg znanja, priznanje za učenika mektepske generacije i sl. Nakon završene osnovne škole upisao je Elči Ibrahim-pašinu medresu koju je završio odličnim uspjehom, s prosjekom 5.0. Po završetku medrese stupio je u brak sa Sumejjom Cikotić učenicom generacije Elči Ibrahim-pašine medrese. Godine 2011. zajedno su nastavili studij na FIN-u, na smjeru Islamska teologija.

Tokom studija, kandidat Čolić je pokazao zapažene rezultate. Sve četiri godine dodiplomskog studija bio je na dekanovoj listi, s prosjekom iznad 9,5. Pored izuzetno visokog akademskog prosjeka, kandidat je bio uključen u brojne vannastavne i društveno korisne aktivnosti. Bio je predsjednik Unije studenata islamskih fakulteta, koja okuplja studente četiri islamska fakulteta u regiji. Učestvovao je na studentskim konferencijama, simpozijima, okruglim stolovima i sl.

Kandidat je tokom studija radio kao honorarni imam, prvo u džematu Gorica, a potom u džematu Bradići u Vogošći, gdje je kao muallim postizao odlične rezultate na polju mektepske nastave. U toku studija, dva puta je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama kao ispomoć glavnom imamu. Godine 2015., kandidat je diplomirao na FIN-u kao student generacije i dobitnik „Zlatne značke“, posebnog priznanja Univerziteta u Sarajevu kojeg je u toj akademskoj godini dobilo 20 od 6 500 studenata. Nakon završenog dodiplomskog studija, kandidat Čolić je, zajedno sa suprugom, nastavio obrazovanje na Master programu na FIN-u.

Godine 2016., kandidat Čolić je primljen za asistenta na Katedri za religijsku pedagogiju i psihologiju na FIN-u, na pedagoškoj grupi predmeta, gdje je i danas zaposlen. Samo par dana kasnije, postao je otac sina Alije. Iste godine, Ahmed Čolić je dobio i priznanje Fakulteta za drugog najbolje ocijenjenog asistenta prema studentskim evaluacijama na kraju akademske godine.

Uporedo sa asistentskim obavezama, kandidat je završio drugi dodiplomski studij na FIN-u, smjer Religijska pedagogija, nakon čega je upisao dvogodišnji Master program Odsjeka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je položio sve ispite. Trenutno je u fazi izrade magistarskog rada na Odsjeku za pedagogiju.

Također, tokom prethodne tri godine, kandidat Čolić je u okviru stručnog usavršavanja akademskog osoblja  završio TRAIN program Univerziteta u Sarajevu (Training and Research for Academic Newcomers). Bio je sekretar međunarodne konferencije: Rethinking Islamic Education in Europe, na kojoj su učestvovali znanstvenici iz desetina zemalja. Trenutno je član tima Univerziteta u Sarajevu koji učestvuje u Džemal Barzindži projektu u saradnji sa Internacionalnim islamskim univerzitetom u Maleziji i dva američka univerziteta u Virdžiniji u SAD-u. Sekretar je Komisije za stručno usavršavanje nastavnika Islamske vjeronauke Kantona Sarajevo.

Objavio je dva stručna rada, jedan u Monografiji FIN-a, a drugi u Novom Muallimu o temi: „Didaktičko-metodički pristup basnama Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka i mogućnosti primjene u vjerskoj nastavi“.