Select Page

Fakultet islamskih nauka: Čestitke prof. dr. Rešidu Hafizoviću na izboru za člana Akademije nauka i umjetnosti BiH

Fakultet islamskih nauka: Čestitke prof. dr. Rešidu Hafizoviću na izboru za člana Akademije nauka i umjetnosti BiH

Predsjednik Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Enes Ljevaković uputio je čestitku profesoru na ovom fakultetu dr. Rešidu Hafizoviću na izboru za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti (ANU) Bosne i Hercegovine.

– Cijenjeni prof. dr. Hafizoviću,

Čini mi posebno zadovoljstvo i iznimnu čast da Vam u ime Upravnog odbora Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i u svoje osobno ime čestitam na izboru za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Članstvo u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je prestižno priznanje, ne samo za Vas osobno i za Vaš dosadašnji nastavni, naučnoistraživački rad i ukupni društveni angažman, nego i za Fakultet islamskih nauka, na kojem ste uspješno radili i djelovali cijeli svoj radni vijek, kao i za cijelu Islamsku zajednicu unutar čijih obrazovnih ustanova ste stasavali i razvijali se u uzornog muslimanskog intelektualca.

Ponosni smo na Vaš uspjeh i molimo Dragog Boga da Vam podari zdravlja i snage da još mnogo godina širite svoje znanje i da nastavite dostojanstveno i hrabro kritički promišljati našu  stvarnost i usmjeravati nas na najbolja rješenja.

Želeći Vama i Vašoj uzornoj porodici svako dobro i uspjeh najsrdačnije Vas selamim – kaže se u čestitku profesora Ljevakovića.

U ime nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, njegovih studenata, studentica i alumnija, kao i u osobno ime, čestitku je uputio i dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović.

– Sretni smo da ste kao član našeg kolektiva, redovni profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, postali član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine čime je ukazano priznanje Vašem akademskom radu. Vaših 11 originalnih djela, 19 prevedenih, objavljeni tekstovi na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku, kao i naučnoistraživački projekti, decenijama impresioniraju čitaoce, šireći im horizonte spoznaje i svijest o poziciji čovjeka i izazovima na koje nailazi, inspirirajući posebno mlade da se snažnije posvete nauci i naučnoistraživačkom radu.

Vaš uspjeh je i uspjeh našeg kolektiva Fakulteta islamskih nauka, jer ste na njemu stekli temeljno akademsko obrazovanje i uspješno radili cijeli svoj radni vijek odgajajući i obrazujući nove generacije odgovornih i dostojanstvenih muslimanskih intelektualaca.

Ponosni smo na Vaš uspjeh i molimo Uzvišenog Boga da Vam omogući da još mnogo godina učite mlade generacije ne samo stručnom i akademskom znanju, nego i kompetentnosti, principijelnosti i dostojanstvu.

Na kraju, Vama i Vašoj čestitoj porodici koja je uvijek čvrsto stajala uz Vas, želim svako dobro i uspjeh i najsrdačnije Vas selamim – kaže se u čestitku profesora Hasanovića.

Prof. dr. Rešid Hafizović izabran za novog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 20. decembra ove godine.

(preuzeto sa: Preporod.info)