Select Page

 

Nastavljamo sa našim predstavljanjem i razgovorom o najnovijim naslovima. Ovoga petka je to najnoviji naslov profesora Enesa Karića – Glavne teme savremenih škola tefsira.
Petak, 11. novembra, u 10.30 u malom atriju Fakulteta islamskih nauka.
O knjizi će govoriti prof. dr. Enes Karić.
Dobro nam došli!