Select Page

Svakog drugog petka, na Fakultetu islamskih nauka, razgovaramo o najnovijim naslovima – autorskim i prevodilačkim radovima profesora i saradnika Fakulteta islamskih nauka. U petak, 28. oktobra 2022. godine, u susret drugoj godišnjici od preseljenja na Ahiret prof. dr. Samira Beglerovića, razgovore započinjemo upravo njegovim autorskim djelom Geneza i razvoj moderne evropske ezoterijske tradicije, te djelima koja je napisao u koautorstvu sa prof. dr. Adnanom Silajdžićem: Akaidsko učenje imama Ibn Hanbela i Akaidska učenja Ebu Hanife.

Dobro nam došli.