Select Page

Hafiz Abdul-Aziz Drkić (35) novi je doktor islamskih nauka. On je jučer, 17. februara, odbranio doktorski rad na temu: “Stilistički aspekti kira'eta” pred Komisijom u sastavu: doc. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, prof. dr. hfz. Halil Mehtić, član i prof. dr. hfz. Dževad Šošić, mentor i član.

Hafiz Abdul-Aziz Drkić rođen je 29. oktobra 1985. godine u Mostaru. Osnovno školovanje završio je u Hrasnici nakon čega upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju, kao učenik generacije, završava 2004. godine.

Iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesora islamske teologije.

Godine 2009. upisuje postdiplomski studij na istom fakultetu. Uspješnom odbranom magistarske teze „Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu“, 2016. godine je postao nosilac titule magistara islamskih nauka iz oblasti kiraeta.

Hifz je pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH položio u oktobru 2011. Njegov muhaffiz bio je hfz. dr. Kenan Musić od kojeg je dobio idžazetnamu za učenje i podučavanje Kur'anu po rivajetima Hafsa i Šu'beta od ‘Asima sa spojenim senedom do Poslanika, s.a.v.s.

U periodu od 2005. do 2011. godine radio je kao honorarni imam pri Medžlisu IZ Sarajevo u džematima Lukavac, Lasica i Heća Mahala. Od 2008. godine povremeno radi kao vanjski saradnik za vjerski program na Radiju IZ Bir. U periodu od 2010. do 2012. godine radio je kao demonstrator na predmetu Učenje Kur'ana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a od jula 2012. redovno je zaposlen kao asistent na Katedri za učenje Kur'ana.

Od januara 2015. član je Komsije za hifz Rijaseta IZ u BiH. Aktivan je kao mentor u hifzu velikom broju studenata na Fakultetu, ali i onima koji nisu studenti. Kao muhaffiz je do sada izveo jednog hafiza. Volonterski je vodio kurseve sufare i pravilnog učenja Kur'ana u Tabačkom mesdžidu, džematu Lužani i džematu Kovači, pisao je ranije “Preporod”.

Bio je član ocjenjivačke komisije na Evropskom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu 2015. i mektepskog takmičenja u učenju Kur'ana na nivou Muftijstva Sarajevskog i Rijaseta IZ u BiH 2015. godine.

Godine 2014. i 2015. kao gostujući imam predvodio je teravih-namaz sa hatmom u East London Mosque u Londonu.

Objavio je nekoliko radova u Preporodu i stručni rad pod naslovom “Učenje Kur’ana redoslijedom suprotnim rasporedu sura u Mushafu” u Zborniku radova FIN-a, 2015., broj 18.

Jedan je od prevodilaca knjige Srednji islamski put koju je izdao Centar za dijalog – Vesatijja i El-Kalem u Sarajevu 2013. godine.

Abdul-Aziz Drkić aktivno se služi arapskim i engleskim jezikom. Oženjen je i ima troje djece.