Select Page

 

U periodu od 19.12.2018.  do 21.12.2018. godine na Fakultetu islamskih nauka boravio je gost predavač dr. Renat Bekkin. Dr Bekkin je direktor Odsjeka za područje islamskih studija na Univerzitetu u Kazanu, a doktorirao je iz oblasti ekonomije. Njegova teza analizira islamski ekonomski model i finansijske institucije i njihovo mjesto u svjetskoj ekonomiji. Bekkin je autor dvanaest monografija i više od stotinu članaka objavljenih u ruskim i stranim recenziranim časopisima. Dr  Bekkin je dobio titulu “profesora Ruske akademije nauka” od strane Ruske akademije nauka. Trenutno, profesor Bekkin je doktorant na Univerzitetu Södertörn (Švedska).Prilikom ove posjete dr. Bekkin je održao 8 predavanja (8 x 45 minuta) na teme:
Islam on the territory of Russia, intro;
Islam in the Russian Empire;
Islam in the Soviet Union;
Islam in Russia since 1991
Predavanjima  su prisustvovali studenti II ciklusa studija, Master u islamskim studijama i student Master programa na engleskom jeziku – Islam u Evropi.