Select Page

GOSTI PREDAVAČI NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA 
U ponedjeljak, 17. i utorak, 18. decembra  2018. godine, na Fakultetu islamskih nauka su boravili gosti predavači Norbani Binti Ismail, predavač na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji (International Islamic  University of Malaysia) i dr. Sinanović Ermin, direktor istraživačkih i akademskih programa Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT),  gdje je i direktor Instituta Fairfax. Predavanjima  su prisustvovali studenti II ciklusa studija, Master u islamskim studijama i Master program na engleskom jeziku – Islam u Evropi., te studenti I ciklusa studija završnih godina sa tri programa (Islamska teologija, islamska vjeronauka i religijska pedagogija i studijski program za imame, hatibe i muallime).
Istraživanje dr Norbani uključuje klasičnu te savremenu interpretaciju Kur'ana. Svoju magistarsku i doktorsku disertaciju stekla je na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji, sa naglaskom na tefsir. Prilikom ove posjete  dr. Norbani je obišla Fakultet i održala predavanje na temu Tafsir in the Malay world. Poseban fokus je na izučavanju tefsira u Malajskom svijetu. Historija izučavanja tefsira u ovom području seže stoljećima unazad . Dr. Norbani je studente upoznala sa historijskim kontekstom onoga što se u literaturi naziva Malajskim svijetom. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa putevima dolaska islama na ovo područje, načinu i brzini širenja, kao i o samom karakteru islama. Nadalje kolonijalna prošlost igra važnu ulogu, i danas, u oblikovanju društva i njegovih elemenata..
Dr. Sinanović Ermin je bio docent na odsjeku za političke nauke na Vojnoj akademiji SAD-a u Annapolisu. Diplomirao je na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji (Kur'an i Sunnet, te Političke nauke) a  MA studij na Međunarodnom institutu za islamsku misao i civilizaciju (ISTAC) u Kuala Lumpuru, Malezija. Magistarski rad i doktorat iz političkih nauka stekao je na Univerzitetu Maxwell u Sirakuzi,. Njegovi istraživački interesi uključuju transnacionalni islamski preporod, oživljavanje i reforme u islamu, islamsku političku misao, politiku jugoistočne Azije, islam i politiku uopšte.
Prilikom ove posjete  dr. Sinanović  je održao  predavanje na temu Islam in USA. Dr. Sinanović je na početku predavanja govorio o demografskom potencijalu muslimanske zajednice. Historija američkih muslimana je stara koliko i sami dolazak prvih naseljenika na američko tlo. Dr. Sinanović je upoznao studente o važnim američkim borcima za ljudska prava muslimanskog backgrounda. Borba muslimana za prava u Americi je uvijek bila borba za sve ljude bez obzira na njihovo porijeklo, boju kože i dr., kako ističe dr. Sinanović.  Studenti su imali priliku čuti sa kakvim se izazovima danas susreću muslimani SAD-a. i na koji način muslimani uspijevaju organizpvati svoj, ne samo vjerski nego i svaki drugi aspekt života.