Select Page

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu

 

Obavijest o pripremi za polaganje popravnog
ispita
 („ljetna škola“) za studente prvog ciklusa studija

 

Poštovani studenti,

ukoliko ste zainteresirani za polaganje semestralnih obaveza iz predmeta koje ste slušali u zimskom i ljetnom semestru 2017./2018. akad. godine možete se prijaviti za „Ljetnu školu“ za sljedeće predmete:

KATEDRA ZA KIRAET
Kiraet I di IV

KATEDRA ZA TEFSIR
Svi predmeti

KATEDRA ZA HADIS
Svi predmeti

KATEDRA ZA FIKH
Ibadat
Imam i društvo – praktikum
Šerijatsko personalno pravo
Šerijatsko porodično pravo
Praktikum

KATEDRA ZA ISLAMSKU FILOZOFIJU
Svi predmeti

KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU
Svi predmeti

KATEDRA ZA FILOLOGIJU KUR'ANA
Svi predmeti

Prijaviti možete najviše dva predmeta na principu polaganja parcijalnih ispita.
Prijava na e-mail adresu studentska@fin.ba na priloženom obrascu (LINK) do 30.07.2018. godine.
Za svaki prijavljeni ispit dužni ste uplatiti 100,00 KM  te sliku uplatnice poslati na navedenu       e-mail adresu najkasnije do 16.08.2018. a originalnu uplatnicu dostaviti prilikom dolaska na ispit.

Uputstvo za popunu uplatnice:
Iznos: 100,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: LJETNA ŠKOLA ZA 2018

Nakon isteka roka za prijavu semestralnih ispita studenti su dužni javiti se e-mailom predmetnim nastavnicima koji će ih upoznati sa obavezama i rokovima za njihovo izvršavanje.
Ispiti će biti organizirani u periodu od 27. do 30. avgusta 2018. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti Studentskoj službi na navedenu e-mail adresu.

 

18.07.2018.                                                                                         Studentska služba