Select Page

http://upis.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/06/KONKURS-ZA-UPIS-u-studijsku-2021-2022.pdf

Dokumenti potrebni za upis:

Diploma o završenom studiju/Uvjerenje o završenom studiju

Dodatak diplomi/ Uvjerenje o položenim ispitima

Rodni list

Uvjerenje o državljanstvu

 

Odluka kriteriji II ciklus 2021 22