Select Page

Obavijest!

Rok za žalbe tri dana od objave preliminarnih rang listi.

Žalbe uputiti isključivo na E-mail adresu: studentska@fin.unsa.ba  najkasnije do 12:00  sati u petak 07.10.2022. godine.
Komisija za prijem studenata

 

Preliminarne rang liste_DRUGI CIKLUS