Select Page

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Generalna skupština istraživačke infrastrukture RESILIENCE imenovala gđu Francescu Cadeddu (FSCIRE), gđu Roxanne Wyns (LIBIS/KU Leuven) i prof. dr. Ahmeta Alibašića (Univerzitet u Sarajevu) za izvršne direktore RESILIENCE istraživačke infrastrukture za period 2022- 2025. godine.

Istraživačka infrastruktura RESILIENCE je nedavno uvrštena u ESFRI Mapu puta za 2021. godinu, čime je započela njena pripremna faza koja će trajati od 2022. do 2025. godine, u kojem će periodu djelovati izabrani izvršni direktori.

Uloga izvršnih direktora je realizacija strateškog plana koji je usvojila Generalna skupština kroz izradu plana aktivnosti i osiguranje njegove adekvatne provedbe. Tri izvršna direktora će biti na čelu konzorcijuma za koji se očekuje da 2025. godine preraste u ERIC – European Research Infrastructure Consortium, odnosno Konzorcijum evropske istraživačke infrastrukture (pravno lice).

Funkciju generalne direktorice obavljat će gđa Francesca Cadeddu (FSCIRE, Bolonja), dok će njeni zamjenici biti gđa Roxanne Wyns (LIBIS/KU Leuven) i prof. dr. Ahmet Alibašić (Univerzitet u Sarajevu), koji će biti zaduženi za strategiju tehničkih inovacija, te održivost i konsolidaciju konzorcijuma.

RESILIENCE konzorcijum je ponosan što su njegovi iskusni i sposobni članovi spremni preuzeti pozicije direktora na koje su imenovani, te višestruko doprinijeti razvoju konzorcijuma.

 

Francesca Cadeddu je istraživač u oblasti savremene historije na Univerzitetu Modena i Reggio Emilia od 2020. godine, a od 2011. godine je istraživač/saradnik u Fondaciji za religijska istraživanja (FSCIRE), instituciji koja vodi RESILIENCE konzorcijum. Aktivna je na pitanjima vjerske raznolikosti i vjerske ne-educiranosti u Evropi, a u proteklih sedam godina dala je svoj doprinos osnivanju RESILIENCE infrastrukture i Evropske akademije religije.

Francesca Cadeddu: „RESILIENCE je razvijen sa ciljem da zajednici svih koji se bave religijskim studijima ponudi usluge, objekte i stručnjake čiji cilj nje samo olakšati i ubrzati istraživačke aktivnosti, već što je najvažnije poboljšati kvalitet stečenog znanja i njegov utjecaj na društvo u cjelini. Svoje ću aktivnosti u odboru obavljati na način da ću uvijek imati na umu potrebe naučne zajednice, u cilju iskorištavanja njenih potencijala i povećanja njenih kapaciteta da se sa izazovima današnjice suočavaju naoružani znanjem i informacijama ”.

Roxanne Wyns je menadžerica za inovacije u LIBIS-u (jedinici za podršku istraživanju na Univerzitetu u Leuvenu) i njena uža specijalnost su projekti velikih digitalnih infrastruktura u društvenim i humanističkim naukama. Njena posebna interesovanja uključuju semantičku interoperabilnost, te FAIR i pouzdane infrastrukture podataka.

Roxanne Wyns: „Istraživanje postaje sve više kolektivan i kolaborativni proces u kojem su dostupnost i razmjena visokokvalitetnih podataka važan temelj za naučni napredak. Radujem se saradnji sa kolegama direktorima RESILIENCE-a na uspostavljanju FAIR podataka (podataka koji počivaju na principima dostupnosti, otvorenosti, interoperabilnosti i višekratne primjene) i pouzdanih usluga koje omogućavaju otvoreno dijeljenje podataka za našu istraživačku zajednicu“.

Ahmet Alibašić je vanredni profesor i prodekan za nastavu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje predmete u oblasti islamske civilizacije. Jedan je od urednika Godišnjaka muslimana u Evropi (Brill, 2009-2022.).

Ahmet Alibašić: „Od samog početka, RESILIENCE se bavi stvaranjem novih prilika i mogućnosti za sve koji se bave religijskim studijima širom Evrope. Do sada su obećanja ispunjena, zahvaljujući kombinaciji iskustva i energije, mega zbirki podataka velikih evropskih univerziteta i dragocjenih zbirki manjih institucija, te raznolikosti svih uključenih sudionika. Sada ulazimo u novu fazu uvjereni da ćemo uspjeti da dugoročnu viziju potpuno razvijene pan-evropske istraživačke infrastrukture u religijskim studijama približimo stvarnosti”.


RESILIENCE je jedinstvena, interdisciplinarna istraživačka infrastruktura za religijske studije, kroz koju se razvija platforma visokih performansi, pružaju razvojni alati i velike količine podataka istraživačima i naučnicima iz svih naučnih oblasti povezanih sa različitim aspektima izučavanja religije, bilo u sadašnjosti ili kroz historiju.

ESFRI Forum uvrstio je RESILIENCE u svoju Mapu puta za 2021. godinu, što znači da će RESILIENCE infrastruktura imati svoje mjesto u strateškom okviru za istraživačke infrastrukture u Evropskom istraživačkom prostoru.

ESFRI je Evropski strateški forum za istraživačke infrastrukture. To je strateški instrument za unapređenje naučne integracije Evrope i jačanje njenog međunarodnog dosega. ESFRI Mapa puta je ključni instrument za dugoročno evropsko strateško planiranje razvoja istraživačkih infrastruktura.www.esfri.eu .

(unsa.ba)