Select Page

IN MEMORIAM

 PROF. DR. MUJO SLATINA (1945–2023)

 DUGOGODIŠNJI PROFESOR FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA

 

Rođen je 18. 01. 1945. godine – Istok, Kosovo. Završio je studij Pedagogije i psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistar je socioloških i doktor pedagoških nauka. Redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu u miru.

Najznačajnija objavljena djela: Pedagoška recepcija Marksova metoda, Sarajevo: Veselin Masleša, 1989; Nastavni metod – Prilog pedagoškoj moći suđenja, Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 1997 i 1998; Od individue do ličnosti – Uvođenje u teoriju konfluentnog obrazovanja, Zenica: Dom štampe, 2005; Edukometrija – Mjerenje i mjerni instrumenti u odgoju i obrazovanju, Bužim: Ilum, 2020; O pedagogiji čovjeka – Od čovjeka kao bića učenja do učećeg društva, Bužim: Ilum, 2023.

Objavio je više od stotinu naučnih i stručnih radova u različitim časopisima i zbornicima.

Izvodio je nastavu na više fakulteta u Bosni i Hercegovini na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju (Fakultet političkih nauka UNSA, Filozofski fakultet UNSA, Likovna akademija UNSA, Pedagoški fakultet UNSA, Fakultet islamskih nauka UNSA, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli).

Bio je član redakcija nekih naučnih časopisa i obavljao je poslove glavnog i odgovornog urednika. Bio je predsjednik Univerzitetske komisije za izradu kurikuluma, predsjednik Komisije za utvrđivanje matičnosti nastavnih predmeta na Univerzitetu u Sarajevu, dopredsjednik Izdavačkog savjeta za univerzitetska izdanja i član Senata sarajevskog univerziteta.