Select Page

Čak i ratovi imaju granice. Oni su definirani Međunarodnim humanitarnim zakonom (International Humanitarian Law ) koji obavezuje zaštitu svih ljudi koji ne učestvuju u sukobu, kao i ograničavanje sredstava i metoda ratovanja. Ratna pravila i zakoni nesumnjivo imaju dublje historijske korijene. Oni su izvedeni iz elementarnih ljudskih vrijednosti koje su sastavni dio svih svjetskih filozofija i religija.

Islamski zakon žrtvama oružanog sukoba garantuje pravo na zaštitu, poštovanje i dostojanstveno humano tretranje. Takođe se poziva na zaštitu civilnih objekata i imovine. Islamski zakon ograničava metode i sredstva ratovanja na granice vojne potrebe.

Sve je to u potpunosti u skladu s odredbama Međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija (Geneva Conventions). Stoga, sličnosti između međunarodnog humanitarnog prava i islamskog zakona nisu slučajne, već dokaz da postoje univerzalne vrijednosti koje su dijelom većine vjerskih i drugih svjetonazora.

Promotion of the book "Islamic Law and IHL" at the Faculty of Islamic Studies in Sarajevo - February 2020

Promocija knjige “Islamsko pravo i međunarodno humanitarno pravo” na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu – februar 2020.

Sličnosti i razlike između međunarodnog humanitarnog prava i islamskog prava glavne su teme publikacije pod nazivom “Islamsko pravo i međunarodno humanitarno pravo”. Knjiga je zajednički proizvod dugogodišnje saradnje Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Bosni i Hercegovini i Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Akademski radovi objavljeni u knjizi nastali su iz zajednički organizovanih događaja proteklih godina, prvenstveno sa naučnog skupa održanog u septembru 2018. godine u Sarajevu (Sarajevo). U svojim radovima autori koji su veći dio svog akademskog rada proveli baveći se međunarodnim humanitarnim pravom ili islamskim pravom, odgovaraju na pitanja koja su se u raspravama pokazala kao ključna.

Conference and certified course on IHL and Islam for imams and military imams, Sarajevo 2018

Konferencija i certificirani kurs o međunarodnom humanitarnom pravu i islamu za imame i vojne imame, Sarajevo 2018.
Promocija knjige na bosanskom jeziku organizirana je u februaru 2020. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
Tom prilikom dekan Fakulteta islamskih nauka, dr. Zuhdija Hasanović, naglasio je važnost rasprave o ratu i religiji u Bosni i Hercegovini, jer su vjerska osjećanja često teško zloupotrijebljena: „Istinska religija nadilazi nesporazume i sve kulturne i socijalne predrasude ograničenog ljudskog uma. Štaviše, nastoji uspostaviti trajne dobre odnose među ljudima jačanjem osjećaja jednakosti, bratstva i jedinstva u različitosti. Istinska vjera u Boga je napor da se vole njegova stvorenja, a ne činjenje zločina protiv njih,” rekao je Hasanović.

ICRC održava redovan dijalog s islamskim intelektualcima i akademicima širom svijeta.

 

“Od 2016. intenziviramo ovaj dijalog u Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir historijski značaj i ugled koji Islamska zajednica i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu uživaju i izvan ove zemlje i regije. Naše plodne rasprave nisu samo apstraktne prirode, već se bavimo i vrlo konkretnim humanitarnim temama kao što su nestale osobe. Uvjereni smo da zbirka odgovarajućih članaka može doprinijeti daljnjem promicanju univerzalnih humanitarnih principa, ali i poboljšanju humanitarnog djelovanja širom svijeta “, rekao je Elmir Camić, šef delegacije MKCK-a u Sarajevu.

Nedavno je publikacija prevedena i objavljena i na engleskom jeziku. Obje verzije su dostupne u digitalnom formatu putem sljedećih poveznica: