Select Page

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu ove godine ispraća u penziju trojicu profesora koji su označili jednu eru ovog fakulteta kao respektabilne visokoškolske ustanove u svijetu