Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu su održane četiri javne odbrane kako slijedi.

U srijedu 08.07.2020. godine odbranjen je magistarski rad kandidata Harisa Veladžića pod naslovom Percepcija vjersko-teoloških učenja judaizma i kršćanstva u časopisu ”Islamska    misao”. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr Adnan Silajdžić, predsjednik Komisije, prof. dr. Samir Beglerović član Komisije i doc. dr. dr. Orhan Jašić, mentor i član Komisije. Kandidatu Harisu Veladžiću dodijeljena je akademska titula i stručno zvanje magistra islamskih studija u oblasti akaida i uporednih religija.

U četvrtak 09.07.2020. godine kandidat Lepić Sakib odbranio je magistarski rad pod naslovom Pitanja i odgovori o namazu na internet stranici ”Znaci” u periodu 2000.-2005. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr  Mustafa Hasani, predsjednik Komisije, doc. dr. Senad Ćeman, član Komisije i prof. dr. Nedim Begović, mentor i član Komisije. Kandidat Sakib Lepić je stekao pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistra islamskih studija u oblasti fikh.

U utorak 14.07.2020. godine kandidat hfz. Alen Kehić odbranio je magistarski rad pod naslovom Doprinos kurra hfz. Asim ef. Sirće izučavanju tedžvidske nauke. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: prof. dr Amrudin Hajrić, predsjednik Komisije, prof. dr. Almir Fatić, član Komisije i prof. dr. hfz. Dževad Šošić, mentor i član Komisije. Kandidatu hfz. Alenu Kehiću dodijeljena je akademska titula i stručno zvanje magistra islamskih nauka u oblasti kiraet.

U srijedu 15.07.2020. godine kandidat mr. Nihad Čamdžić odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Predstavljanje i analiza glavnih tokova religijske misli u Iranu – Od II svjetskog rata do danas. Disertacija je odbranjena pred Komisijom u sastavu: prof. dr  Samir Beglerović, predsjednik Komisije, prof. dr. Sedad Dizdarević, član Komisije te prof. dr. Adnan Silajdžić, mentor i član Komisije. Kandidat mr. Nihad Čamdžić  proglašen je doktorom islamskih nauka u oblasti akaida.