Select Page
  1. Domar – baštovan, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršilac, na određeno vrijeme od jednu (1) godinu, sa probnim radom od 90 dana i uz mogućnost potpisivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Tekst konkursa i prijava u prilogu:

Javni oglas za prijem u radni odnos – domar

Prijava na javni oglas