Select Page

 

U okviru Tezkiretname Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu organizuje kolokvij o dr. Aliji Silajdžiću. Kolokvij će se održati u utorak, 19. 12. 2023. god., sa početkom u 09:00 h, u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka.

Tezkiretnama je program institucionalnog obilježavanja godišnjica rođenja istaknutih ličnosti i sjećanja na njihov doprinos bosanskohercegovačkoj vjerskoj i kulturnoj baštini. Ove godine obilježava se 50 godina od smrti Alije Silajdžića, istaknutog bosanskohercegovačkog alima.

Dr. Alija Silajdžić rođen je 1909. godine u selu Podgori kod Visokog. Osnovno i srednje obrazovanje zabršio je u Sarajevu 1933. godine, kada je upisao i Pravni fakultet u Beogradu. Diplomirao je 1937. godine, a tri godine kasnije stekao doktorat pravnih nauka, odbranivši doktorsku disertaciju „Testament u šerijatskom pravu“.

Svoje službovanje počinje kao sudijski pripravnik u Cazinu, a zatim u Sarajevu. Nakon rata biva izabran za prvog potpredsjednika Okružnog narodnog odbora za sarajevski okrug, gdje ostaje do osnivanja Pravnog fakulteta u Sarajevu, kada postaje stariji asistent. Od dolaska na fakultet, kroz napredovanje do redovnog profesora, sve do smrti, predavao je porodično i nasljedno pravo. Njegov naučni opus obuhvata preko sedamdeset naučnih i stručnih radova.

O njegovom životu i djelu, pisanoj riječi i najznačajnijem doprinosu, govorit će demonstratori sa Katedre za šerijatsko pravo Fakulteta islamskih nauka: Mubina Suljić-Solo, Edin Čolaković, MA, i Almedina Imamović-Hodžić, MA, doktorand na Fakultetu islamskih nauka. Kolokvij će moderirati Mubina Suljić-Solo.
Radujemo se vašem prisutsvu. Dobro došli!