Select Page

Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će u akademskoj 2019/2020. godini primiti 180 studenata u Studentski dom na smještaj i ishranu prema utvrđenim Jedinstvenim kriterijima iz Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke Federacije BiH od 30.05.2011. godine.

Pravo na smještaj imaju redovni studenti Fakulteta islamskih nauka i drugih fakulteta upisani na prvi i drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja.

Studentski centar prima i studente sa obezbjeđenim subvencijama od kantona, općina,  Federacije, Distrikta ili neke druge državne jedinice kao i studente po principu samofinansiranja. Za više informacija pogledajte priloge.

konkurs za prijem studenata u 2019-2020. godini

prijava-za-smjestaj-5