Select Page

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023./2024. godini na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u sarajevu PRVI UPISNI ROK

Konkurs za upis studenata FIN 2023-24

Konkurs za upis u akademsku 2023/2024. godinu objavljen na web stranici UNSA:

https://www.unsa.ba/index.php/