Select Page

Kurs arapskog jezika za brucoše

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“  organizuje Kurs arapskog jezika za studente prvi put upisane u prvu  godinu studija akademske 2022/23. godine.

Testiranje studenata radi utvrđivanja nivoa znanja jezika će biti  obavljeno   01.09. 2022. godine. Tačan raspored testiranja biće naknadno objavljen.

Kurs će početi 05.09.2022. godine.

Kurs je obavezan za redovne i redovne-samofinansirajuće studente.