Select Page

Uprava za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovine organizovala je danas u Sarajevu “Maturalni dan” za učenike i učenice generacije i odlične učenike osam medresa i dvije gimnazije Islamske zajednice. U sklopu ove aktivnosti, maturanti su imali priliku i da posjete Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Čestitku i riječi dobrodošlice maturantima, u ime kolektiva Fakulteta islamskih nauka, uputila je prof. dr. Zehra Alispahić, prodekanica za naučno-istraživački rad.

“Želimo vam ugodan boravak i nezaboravne trenutke, čast mi je da danas mogu biti sa vama i zaželjeti vam sretan i uspješan hod putevima znanja, istraživanja i nauke, a svi vi danas ovdje ste tragaoci koji ste se na najljepši mogući način odazvali Allahovom imperativu da se uči i da se znanje traži, jer traženje znanja je obaveza svakog božijeg halife na zemlji bio on muškarac ili žena.”

Nakon predstavljanja Fakulteta islamskih nauka kao najstarije visoke odgojno-obrazovne institucije sa islamskim predznakom na evropskim prostorima i najstarijeg od četiri fakuleta koji djeluju u okvirima Islamske zajednice u BiH, dr. Alispahić je završnom dijelu svoga obraćanja rezimirala i pobrojala neka od epohalnih ostvarenja vezanih za visoko školstvo u orijentalno-islamskoj civilizaciji, želeći time naglasiti značaj i opće mjesto koje nauka zavrjeđuje. Obraćanje je završeno uz želje za uspjehom u daljnjem radu i cjeloživotnom obrazovanju.

Direktori i profesori medresa su za to vrijeme imali priliku da posjete i upoznaju se sa radom novootvorenog Centra za Kur'an i sunnet, naučno-istraživačkog i edukativnog centra koji djeluje u okviru Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Više o ovoj aktivnosti: preporod.info