Select Page

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„KAKO DO POMIRENJA: KOMPARATIVNA PERSPEKTIVA“

15. i 16. septembra 2022. godine u Sarajevu će biti održana međunarodna konferencija „Kako do pomirenja: komparativna perspektiva“ (Getting to Reconciliation: a Comparative Perspective), na kojoj učestvuju eminentni stručnjaci iz zemlje i svijeta.

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Reset DOC (Europe), Reset Dialogues (US) i Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu organiziraju internacionalnu konferenciju „Kako do pomirenja: komparativna perspektiva“ (Getting to Reconciliation: a Comparative Perspective).
Konferencija će biti održana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 15. i 16. septembra, 2022. Otvaranje i uvodna sesija počinju u četvrtak, 15. 09. 2022. godine, u 09:15 i trajat će do 11:00 sati. Zvanični jezik konferencije je engleski.

Izjave za medije su predviđene od 8:45 do 9:15 sati.
O KONFERENCIJI:
Konferencija okuplja istraživače i stručnjake iz prakse koji će, između ostalog, govoriti o sljedećim temama: Kako vjerske i političke zajednice potiču istinsko i trajno pomirenje? Koji su to održivi putevi postizanja pomirenja: put civilnog društva i društvenih pokreta ili put diplomacije, komisija za traženje istine i službenih izjava? Postoji li komplementarna uloga teologije u procesu rekonstrukcije identiteta?
Uspoređujući teorije, iskustva i najbolje prakse, ova će međunarodna konferencija imati za cilj stvaranje korisnih uvida i konkretnih preporuka za sve sudionike uključene u osjetljive procese pomirenja na različitim geografskim područjima.

Učesnici: Ahmet Alibašić (Bosna i Hercegovina), Petar Bojanić (Hrvatska), Carolyne Boyd Tomasović (Hrvatska), Brendan Ciarán Browne (Irska), Susannah Heschel (SAD), Besa Ismaili (Kosovo), Igor Kožemjakin (Bosna i Hercegovina), Zorica Kuburić (Srbija), Jonathan Laurence (SAD), Jörg Lüer (Njemačka), Katherine Marshall (SAD), Kenan Musić (Bosna i Hercegovina), Hasan Nuhanović (Bosna i Hercegovina), Rashied Omar (Južnoafrička Republika), Andres Felipe Pacheco Lozano (Holandija), Isabel Piper (Čile), Stephen Pope (SAD), Melissa Raphael (UK), Daniel Roth (Izrael), Zilka Spahić (BiH), Debora Tonelli (SAD), Orfelio Ernesto Valiente (SAD), Flora Winfield (UK).

Sponzori konferencije:

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem e-maila: vedad.huric@fin.unsa.ba, sahsena.djulovic@ghb.ba, ili telefona: 061540463 (Vedad Hurić), 062905208 (Šahsena Đulović).