Select Page

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 10.05. do 10.06.2021. godine realizuje realizuje međunarodni projekat organizacije Civilian Research and Development Foundation uz podršku U.S. Department of State, usmjeren ka povećanju cyber sigurnosti njegovih studenata_ica.

 

Zašto se realizuje projekat?

Svakih 39 sekundi na svijetu se dešava cyber napad, a broj prijavljenih cyber krivičnih djela od početka pandemije je povećan za 300%.

 

Ko može učestvovati u projektu?

Studenti_ce Univerziteta u Sarajevu.

 

Od čega se sastoji projekat?

Projekat ima dva dijela:

  • online kurs o cyber sigurnosti.

Kurs je vrlo kratak i traje oko 90 minuta. Sastoji se od deset kratkih modula, ankete – zapažanja polaznika kursa o njegovom kvalitetu i kratkom testiranju vašeg znanja. Test se može polagati tri puta, ukoliko niste zadovoljni ostvarenim uspjehom. Na kraju, organizator vam dostavljam certifikat na vašu email adresu.

Prvi dio projekat realizuju studenti_ce samostalno, u period od 10.05. do 10.06.2021. godine.

  • sesija za pitanja i odgovore.

Po okončanju perioda za pohađanje kursa, između 10. i 20.06.2021. godine bit će organizovana kratka Q&A sesija na kojoj ćemo razgovarati o cyber sigurnosti, o kursu i vašim iskustvima sa online sigurnošću.

 

Kako učestvovati?

 

 

 

Zašto učestvovati?

 

  • Naučit ćete osnovna pravila o zaštiti informacija na svojim mobitelima, kompjuterima i društvenim mrežama.
  • Identificirat ćete izvorište lažnih vijesti i najčešće greške koje prave pojedinci u digitalnom svijetu.
  • Naučit ćete kako izbjeći digitalne prevare.

 

Za dodatne informacije, kontaktirajte: nasira muftica (n.mutfic@pfsa.unsa.ba) ili harun išerica (h.iseric@pfsa.unsa.ba)

 

 

OBJAVA NA INSTAGRAMU I NA FACEBOOK-U:

 

Na Univerzitetu u Sarajevu se od 10.05. do 10.06.2021. godine realizuje realizuje međunarodni projekat organizacije Civilian Research and Development Foundation uz podršku U.S. Department of State, usmjeren ka povećanju cyber sigurnosti njegovih studenata_ica.

 

Zašto se realizuje projekat?

Svakih 39 sekundi na svijetu se dešava cyber napad, a broj prijavljenih cyber krivičnih djela od početka pandemije je povećan za 300%.

 

Ko može učestvovati u projektu?

Studenti_ce Univerziteta u Sarajevu.

 

Od čega se sastoji projekat?

Projekat ima dva dijela:

  • online kurs o cyber sigurnosti.

Kurs je vrlo kratak i traje oko 90 minuta. Sastoji se od deset kratkih modula, ankete – zapažanja polaznika kursa o njegovom kvalitetu i kratkom testiranju vašeg znanja. Test se može polagati tri puta, ukoliko niste zadovoljni ostvarenim uspjehom. Na kraju, organizator vam dostavljam certifikat na vašu email adresu.

Prvi dio projekat realizuju studenti_ce samostalno, u period od 10.05. do 10.06.2021. godine.

  • sesija za pitanja i odgovore.

Po okončanju perioda za pohađanje kursa, između 10. i 20.06.2021. godine bit će organizovana kratka Q&A sesija na kojoj ćemo razgovarati o cyber sigurnosti, o kursu i vašim iskustvima sa online sigurnošću.

 

Kako učestvovati?

 

 

 

Zašto učestvovati?

 

  • Naučit ćete osnovna pravila o zaštiti informacija na svojim mobitelima, kompjuterima i društvenim mrežama.
  • Identificirat ćete izvorište lažnih vijesti i najčešće greške koje prave pojedinci u digitalnom svijetu.
  • Naučit ćete kako izbjeći digitalne prevare.

 

Za dodatne informacije, kontaktirajte: nasira muftica (n.mutfic@pfsa.unsa.ba) ili harun išerica (h.iseric@pfsa.unsa.ba)