Select Page

Melisa Muminović, BA, studentica je FAU-Erlangen BA i MA Islamskog religijskog studija. Prvi ciklus studija doveo ju je do titule BA u oblasti English and American Studies. U periodu od 18. oktobra 2021. godine, pa do 10. februara 2022. godine u sklopu studentske mobilnosti boravila je na Fakultetu islamskih nauka. Njena interesovanja su putovanja, upoznavanje drugih kultura i rad na sebi kroz aktivno traženje znanja, unutar, ali i van fakulteta.

„Boravak u Sarajevu na Fakultetu islamskih nauka bio je odlična prilika da upoznam naše studente, način rada Fakulteta, ali primarno učenjake kao što su to prof. dr. hfz. Kenan Musić, prof. dr. Rešid Hafizović, prof. dr. Almir Fatić i mnogi drugi. Pomogli su mi u formuliranju MA-teme, kao i kod metodologije koju planiram koristiti u svom radu. Prisustvovala sam mnogim vannastavnim aktivnostima, te tako i korisno znanje i iskustvo stekla“, istakla je Muminović, izražavajući nadu da će se saradnja između Fakulteta islamskih nauka i ostalih evropskih fakulteta u polju Islamske teologije učvrstiti, kako bi se organizovali internacionalni projekti s ciljem razmjene znanja, iskustava i unapređenja naučne discipline.