Select Page

 

Ekipa debatanata Fakulteta islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu osvojila je drugo mjesto na Evropskom debatnom online takmičenju na arapskom jeziku, koje je održano od 28. oktobra do 1. novembra.

Takmičenje su organizirali debatni klubovi iz Austrije, Njemačke, Turske, Velike Britanije, uz predstavnike ostalih evropskih zemalja i podršku Katar Debate.

Ekipa FIN-a, koju su činili hfz. Abdurahman Hadžić, hfz. Hamdo Solo, Anes Jugović i Emill Kalaba, zauzela je drugo mjesto među osam ekipa kojima arapski jezik nije maternji jezik, dok je hfz. Abdurahman Hadžić bio drugi među pet najboljih govornika-debatanata na arapskom jeziku u Evropi.

Nakon zapaženih rezultata koje je Debatna ekipa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, pod mentorstvom Katedre za filologiju Kur᾽ana, ostvarila na Međunarodnom debatnom takmičenju u Istanbulu 2022. godine, ovo takmičenje je bilo izvrsna prilika da debatanti iznova pokažu svoje vještine u govorništvu na arapskom jeziku.

Takmičenje je bilo organizirano u dvije kategorije: kategorija govornika kojima je arapski maternji jezik i kategorija govornika kojima arapski nije maternji jezik. Učestvovalo je 120 takmičara u 34 ekipe iz 13 evropskih zemalja.

 

 

Ovo je veliki uspjeh za univerzitetsku zajednicu, za Islamsku zajednicu, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i odgojnoobrazovne ustanove Islamske zajednice.

Istovremeno, ovo je i najbolji način promocije arapskog jezika i kontinuiteta njegovog izučavanja na prostorima Bosne i Hercegovine.