Select Page

U ponedjeljak i utorak, 14. i 15. januara 2019. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN), održan je prvi, zimski dio stručne edukacije nastavnika Islamske vjeronauke Kantona Sarajevo, za tekuću 2018/2019. akademsku godinu. Seminar su realizovali Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Memoranduma o saradnji potpisanog s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Muftijstvo sarajevsko, s ciljem stručnog usavršavanja i razvijanja ključnih kompetencija nastavnika Islamske vjeronauke. Edukacija je realizirana u dva dijela, a predavači su govorili o dvije okvirne teme: Misija i izazovi vjeroučiteljskog poziva Rad s djecom s teškoćama u razvoju. Na edukaciji je izlagalo pet predavača:
–   Prof. dr. Adnan Silajdžić, nastavnik na Katedri za akaid (dogmatiku), tesavvuf i uporedne religije na FIN-u, izlagao je o temi: Kako govoriti o religiji mladima;
–   Prof. dr. Izet Pehlić, nastavnik na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i spoljnji saradnik FIN-a, izlagao je o temi: Izazovi odgojnog djelovanja u nastavi Islamske vjeronauke;
–   Almira Gološ, profesorica Islamske vjeronauke u Osnovnoj školi „Čengić Vila 1“, kao stručnjak iz prakse izlagala je o temi: Izazovi vjeroučiteljskog poziva – iskustvo iz prakse;
–   Doc. dr. sc. Irma Džambo, uposlenica Doma zdravlja Kantona Sarajevo i stručnjak iz prakse, izlagala je o temi: Deficit pažnje hiperaktivni poremećaj;
–   Doc. dr. sc. Haris Memišević, nastavnik na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i dugogodišnji uposlenik Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, izlagao je o dvije teme: Djeca s teškoćama u razvoju: intelektualne teškoće i Poremećaj atističnog spektra.
Programu je prisustvovalo 117 nastavnika i profesora Islamske vjeronauke Kantona Sarajevo koji su bili u prilici slušati izlaganja o navedenim temama, te aktivno učestvovati u diskusiji i raspravi. Seminarom je moderirao Ahmed Čolić, asistent na Katedri za religijsku pedagogiju i psihologiju na FIN-u.

Priredio: Ahmed Čolić, asist.