Select Page

Tokom ljetnog semestra akademske 2018/2019. godine kao rezultat nastavka uspješne suradnje FIN-a sa Austrijskom ambasadom, Bečkim univerzitetom (die Universität Wien) i Austrijskim uredom za međunarodnu suradnju (OeAD), organiziran je peti ciklus kursa njemačkog jezika na Fakultetu islamskih nauka. Svi zainteresirani, nastavnici i studenti Fakulteta imali su priliku pohađati kurseve njemačkog jezika koje je ova mlada lektorica veoma uspješno vodila.

Ovogodišnja lektorica za njemački jezik na FIN-u bila je magistra Anna Radl koja je na Univerzitetu u Beču diplomirala na historiji i žurnalistici i na istom univerzitetu završila spcijalistički studij u trajanju od jedne godine za trenere njemačkog jezika kao drugog i stranog jezika.