Select Page

National Ideathon (4)

Cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha među mladima na Zapadnom Balkanu.