Select Page

U prilogu vam donosimo tekst o teologijskoj opservaciji svijeta mrava i pupavca. Riječ je o radu dr dr Orhana Jašića, »Nužnost dijaloga: blagoslovljeni poslanik Sulaymān i dijalog između vrsta« Logos  – časopis za filozofiju i religiju,  Logos 7 (1-2 /2019.), str. 187 – 197.

Nužnost dijaloga blagoslovljeni poslanik Sulaymān i dijalog između vrsta