Select Page
Obavijest!
Kolektivni godišnji odmor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je do 18. avgusta 2023. godine.
Služba za rad sa studentima počinje sa redovnim radom  21. avgusta 2023. godine.
Dekanat