Select Page

Fakultet islamskih nauka

Univerziteta u Sarajevu

Obavijest o pripremi za polaganje popravnog
ispita
(„ljetna škola“) za studente prvog i drugog ciklusa studija

Poštovani studenti,

ukoliko ste zainteresirani za polaganje semestralnih obaveza iz predmeta koje ste slušali u zimskom i ljetnom semestru 2019./2020. akad. godine možete se prijaviti za „ljetnu školu“ za sljedeće predmete:

 

KATEDRA ZA  KIRAET

Svi predmeti iz Kiraeta

 

KATEDRA ZA FIKH

I ciklus:

 • Historija šerijatskog prava
 • Šerijatsko građansko i vakufsko pravo
 • Uvod u šerijatsko pravo
 • Metodologija šerijatskog prava
 • Savremene fikhske teme (doc. dr. Senad Ćeman)

II ciklus:

 • The Islamic Jurisprudence in the European Context I
 • Metodi istraživanja
 • Šerijat i temeljna ljudska prava
 • Religija i pravo

 

KATEDRA ZA ISLAMSKU CIVILIZACIJU

Svi predmeti iz islamske civilizacije kod profesora  Alibašića i  Zubčevića.

 

KATEDRA ZA HADIS

(ukoliko bude zainteresovanih)

 

KATEDRA ZA RELIGIJSKU PEDAGOGIJU I PSIHOLOGIJU

Predmeti:

 • Pedagogija
 • Pedagogija za imame
 • Religijska pedagogija
 • Školska pedagogija
 • Pedagoška komunikologija
 • Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju
 • Domski odgoj
 • Didaktika
 • Didaktika sa metodikom vjerske nastave
 • Metodika mektepske nastav
 • Metodika vjerske nastave 1,
 • Metodika vjerske nastave 2,
 • Metodika religijskog odgoja
 • Metodologija istraživanja u vjerskoj nastavi
 • Edukometrija
 • Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi
 • Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi
 • Kreativnost u vjerskoj nastavi
 • Porodični odgoj
 • Socijalna pedagogija
 • Savremeni problemi religijskog odgoja
 • Metodika mektepske nastave II – Master za imame

Prijaviti možete neograničen broj predmeta.

Prijava na e-mail adresu ljetnaskolafin@outlook.com  na priloženom obrascu (LINK) do 03.08.2020. godine.

Za svaki prijavljeni ispit dužni ste uplatiti 100,00 KM  te sliku uplatnice poslati na navedenu       e-mail adresu. Ukoliko ne dostavite sliku uplatnice računat ćemo da ste odustali od prijave.

Uputstvo za popunu uplatnice:

Iznos: 100,00 KM

Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH

Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo

Broj računa: 1602005500015065

Svrha uplate: LJETNA ŠKOLA ZA 2020

 

Sve konsultacije vezane za obaveze na predmetu će biti održane ONLINE u dogovoru s predmetnim profesorom ili asistentom.

Ispiti će biti organizirani ONLINE u periodu od 24. do 28. avgusta 2020. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti Studentskoj službi na navedenu e-mail adresu.

20.07.2020.

Studentska služba

obrazac_za_prijavu_ljetna-skola_2019_20