Select Page

U okviru projekta “Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu” (IVIK UNSA) planirane su besplatne pravne klinike za studente. U prilogu dostavljamo više informacija o strukturi i temama pravnih klinika, kao i o planiranim terminima održavanja istih.

Obavijest o odrzavanju pravnih klinika IVIK UNSA

 

Centar za istraživanje i razvoj / Centre for Research and Development
Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo
Adresa / Address: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, B&H