Select Page
Dobro došli na novu stranicu Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu!

 

Trenutno se nalazite na zvaničnoj stranici FIN-a, čijim sadržajima svaki korisnik ima otvoren pristup. Ovdje se možete informirati o Fakultetu, našoj misiji i viziji, organima upravljanja, našim nastavnim osobljem i vanjskim saradnicima, kao i studijskim programima na Fakultetu, naučnoistraživačkim radom, međunarodnom suradnjom, stručnim službama, dešavanjima na Fakultetu, te ostalim sadržajima u vezi s našom djelatnošću.

Sadržajima internog karaktera poput rezultata ispita, nastavnih materijala, obavijesti u vezi s određenim predmetom i nastavnikom, bibliotečke baze FIN-a i sl. pristupate putem e-platforme uz pomoć lične lozinke dostavljene putem e-maila svim našim korisnicima (studentima i osoblju FIN-a). Interna e-platforma nam pruža mnoge mogućnosti u smislu brže i efikasnije komunikacije između nastavnika i studenata, pristupa ažuriranim nastavnim materijalima i posljednjim informacijama u vezi s određenim predmetom, učenja na daljinu i nastave u virtualnim učionicama, i sl.

Iskreno se nadamo da će ovako redizajniranirana stranica FIN-a na efikasniji način zadovoljavati potrebe svih njenih korisnika.