Select Page

Obavijest odbrana završnog rada Damira Jahića

Hfz. Damir Jahić  branit će završni rad na II ciklusu studija o temi:  „Aktivnosti IZ-e na planu popularizacije hifza u BiH u posljednjih dvadeset godina“.

Odbrana će se održati  dana  13. 02. 2024. godine, u 13:30 sati na  Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.