Select Page

Obavijest za neaktivne studente koji žele obnoviti status

Studenti koji su trenutno neaktivni a žele obnoviti status studenta na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2022/2023 godini trebaju se javiti na email
studentska@fin.unsa.ba najkasnije u ponedjeljak, 14.09.2022. godine.

Studentska služba