Select Page

I ciklus I godina studija

Obavijest

 

Nastava za redovne i redovne samofinansirajuće studente počinje 12. 10. 2020. godine. Nastava će biti ONLINE.

Prijem studenata i studentica prve (I) godine biti će održan 08.10. 2020. godine prema sljedećem rasporedu:

  1. Islamska teologija sa početkom u 11:00 sati u Velikom atriju Fakulteta islamskih nauka
  2. Islamska vjeronauka i religijska pedagogija i Studijski program za imame sa početkom u 13:30 sati u Velikom atriju Fakulteta islamskih nauka.

 

Ovom prilikom će studenti i studentice dobiti indekse i biti upoznati sa načinom i Pravilima studiranja.

 

Sarajevo; 02.10.2020. god.                                                                                           Služba za rad sa studentima