Select Page

Obavještavamo sve studente i nastavno osoblje FIN-a da u akademskoj 2019/2020. na Fakultetu islamskih nauka boravi Kamilla Hassen, lektorica za engleski jezik. Kao i prethodnih godina, ovogodišnja lektorica će organizirati posebne časove za zainteresirane studente i nastavno osoblje, a svi zainteresirani trebaju se obratiti g-đici Hassen na mail: krhassen@gmail.com

Termini časova bit će naknadno oglašeni.

Doc. dr. Amina Arnautović