Select Page

OBAVJEŠTENJE

Aldin Pendić branit će magistarski rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom: ”Intencioni idžtihad kod imama Šatibija”.

Javna odbrana zakazuje se za dan srijeda 2. marta 2022. godine u 14:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Odbrana je javna i  istoj  će prisustvovati članovi komisije, zapisničar i kandidat koji brani rad uz poštivanje epidemioloških mjera.

DEKANAT FAKULTETA

Obavještenje odbrana zavrsnog rada Aldin Pendić