Select Page

OBAVJEŠTENJE

Faruk Agić branit će magistarski rad pod naslovom: ”Metode proučavanja tefsira u bosansko-hercegovačkim medresama kroz vrijeme”.

Javna odbrana zakazuje se za dan petak 22. jula 2022. godine u 14 sati i 30 minuta

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Amina Svraka branit će magistarski rad pod naslovom: “Ajeti o obredima i imovinskom statusu žena – pregled orijentalističkih tumačenja u prvoj polovini XX stoljeća”.

Javna odbrana zakazuje se za dan četvrtak 8. septembar 2022. godine u 14,00 sati

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Kamber Kamberi branit će magistarski rad pod naslovom: ”Doprinos Mahmuta Karalića izučavanju hadisa u BiH”.

Javna odbrana zakazuje se za dan ponedjeljak 5. septembar 2022. godine u 10,00 sati.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

DEKANAT FAKULTETA