Select Page

OBAVJEŠTENJE

Merima Melunović branit će magistarski pod naslovom:”Razumijevanje motivacije u tekstu Kur'ana”.

Javna odbrana zakazuje se za dan petak 22. jula 2022. godine u 11:00 sati.

 Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

                                                                                                    DEKANAT FAKULTETA