Select Page

OBAVJEŠTENJE

Denis Grahovac branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

“Tematski tefsir ajeta o pokuđenosti isključivosti”

dana 18. januara 2023. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Ahmed Mrahorović branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

”Al-Qušayrījeva metodologija tumačenja Kur’ana u tefsiru Laṭāʼif al-ʼišārāt na praktičnom primjeru ajeta mufaṣṣal sura”

 

dana 26. januara 2023. godine (četvrtak) sa početkom u 15:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Rijad Šestan branit će magistarski rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

” Analiza tekstova o imanskim šartima u časopisu Islamska misao”

dana 20. februara 2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 15:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

 

                                                                                                      DEKANAT FAKULTETA