Select Page

OBAVJEŠTENJE

 

Kenan Čehić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

”Analiza tekstova o judaizmu i kršćanstvu u časopisu Znakovi vremena”

dana 16. novembra 2022. godine (srijeda) sa početkom u 14:30 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

 

Muhamed Šarić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

Teme iz oblasti teologije morala u tekstovima Ferida Čičkušića”

dana 30. novembra 2022. godine (srijeda) sa početkom u 15:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

 

Medina Baltić-Mustedanagić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

Analiza prijevoda partikule fa u kur'anskoj suri al-Ma'ida u različitim prijevodima Kur'ana na bosanskom jeziku”

dana 5. decembra 2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:30 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

 

 

                                                                                                   DEKANAT FAKULTETA