Select Page

OBAVJEŠTENJE

Halid Hajdarević branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

”Fikhske teme u Takvimu od 1951. do 1997. godine”

dana 13.07.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Hfz. Amina Imamović branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

Tedžvidsko-tefsirska analiza sedam kirā᾿eta u suri al-᾿Anʻām

dana 17.07.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Merjem Sefer branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

”Primjena vizuelno-demonstrativnih metoda u nastavi Islamske vjeronauke”

dana 17.07.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta