Select Page

OBAVJEŠTENJE

Elvedin Subašić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

„Imidž islama u listu „Glas koncila“ u periodu od 1991. do 2005. godine“

dana, 19. decembra 2023. godine sa početkom u 15:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta