Select Page

OBAVJEŠTENJE

Hajdar Ohran branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:
Analiza religijsko-okultnih motiva u ciklusu filmova Thor’’

dana 18. oktobra 2022. godine (utorak) sa početkom u 15:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

DEKANAT FAKULTETA